Hem  |  
Anpassa  |  
Översikt  |  
English  |  
Lunds universitet
 

Arkitektur och byggd miljö:

Mats Hultman

 

Arkitekt, Tekn. Dr.
Universitetslektor i formlära

Telefon: +46-(0)46-222 01 18, +46-(0)70-311 49 40
Fax: +46-(0)46-222 01 20
e-brev: Mats.Hultman@arkitektur.lth.se

Jag undervisar på programmen för arkitektur och industridesign, i arkitekturteori och -historia, estetik, arkitektur och urban design. Jag är en av ateljéföreståndarna för Ateljé Z på arkitektprogrammet och därmed delat kursansvarig för baskurserna A-D i arkitektur samt för Arkitektens redskap. Dessutom är jag kursansvarig för kurserna i Arkitekturens teori och historia I-VI och Tillämpad estetik visuell kommunikation del 1. Tidigare har jag undervisat i bland annat Arkitekturteori A och B, Tillämpad estetik visuella strukturer del 2 och Visuell kommunikation.

Förutom undervisningen är jag också studierektor vid Institutionen för arkitektur och byggd miljö. I den funktionen arbetar jag med samordningen av institutionens undervisningsplanering inom grundutbildningen. Dessutom är jag som studierektor tills vidare kursansvarig för kurserna Digitala verktyg 1-6 på arkitektprogrammet.

Den forskning jag sysslat med tidigare har handlat om möjligheterna och begränsningarna med att ställa estetiska krav på nya hus. I samband med detta arbete har jag kommit att intressera mig för begrepp som t.ex. plats, kvalitet och beskrivning. I min doktorsavhandling studerade jag användandet av urbana designkoder inom New Urbanism i USA. Därefter har jag intresserat mig för sambandet mellan smak och kvalitet. I min undervisning på arkitekt- och designprogrammen har jag huvudsakligen sysslat med arkitektur- och design- teori, idéhistoria, språklig framställning och estetiskt inriktade arkitekturprojekt. 
 

Publikationer:

"Estetiska regler och arkitekturkvalitet", I: En fråga om kvalitet, Rönn, Magnus (red), Santerus förlag, Stockholm 2007
“New Urbanism – med småstaden som förebild för förorten” I: Tankar om förstadens framtid, Larsson, Bo och Laurell, My (red) Formas, 2006.
“New Urbansim – traditionella småstäder i ny tappning” Plan nr. 4 – 2002.
Seaside, Celebration och Windsor, studier av urbana estetiska regler Doktorsavhandling, LTH, Lund 2002.
Arkitekturkvalitet och arkitekturkvaliteter, I: Arkitekturprogram –skisser från nordvästra Skåne, Helsingborg 1999
Mellan människa och material -om att beskriva arkitektur och arkitektonisk kvalitet, uppsats för licentiatexamen, Lund 1998
Respekt för det byggda, examensarbete, Lund 1991
 
Utbildningar:
Teknologie doktorsexamen i formlära 2002
Teknologie licentiatexamen i formlära 1998
Arkitektexamen 1994
Idé- och lärdomshistoria 20 p 1988
Naturvetenskapligt gymnasium 1981
 
Arbeten:
Universitetslektor i formlära, Institutionen för arkitektur och byggd miljö 2007-

Universitetsadjunkt i formlära, Institutionen för arkitektur och byggd miljö 2002-2007
Doktorand, avd. formlära 1998-2002
Forskare och lärare, avd. formlära 1994-1998
Arkitekt, stadsbyggnadskontoret i Vellinge 1993-1994
Arkitekt, Hegelund & Marsvik arkitekter Lund 1991
Arkitekt, Anshelmgruppen Lund 1988-1991
Kortare praktikarbeten som målare, arkitekt och galleriassistent 1984-1986
 
Undervisning:
Ateljé Z, ateljéföreståndare och delat kursansvarig
Arkitekturteori A och B (ATE010 och ATE020), delat kursansvarig
Tillämpad estetik visuell kommunikation del 1 (AFO240) för ID1, kursansvarig
Tillämpad estetik visuella strukturer del 2 (AFO225) för ID2, kursansvarig
+diverse inhopp som föreläsare och övningsledare i andra kurser

 
Forskning:
Avhandlingsprojektet Estetiska krav på nya hus 1994-2002
Arkitekturprogram i nordvästra Skåne 1999

Frågor om innehållet: Birgitta Rönnberg
Webbtekniska frågor: webmaster@lth.se
Senast uppdaterad: 2012-10-23